Curso básico “Xénero, perspectiva de xénero e violencia de xénero”

venres, Setembro 6, 2019 - 06:15 a sábado, Novembro 9, 2019 - 12:45

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso básico “Xénero, perspectiva de xénero e violencia de xénero” os días 6, 7, 14, 27, 2 de setembro; 5 e 19 de outubro e 8 e 9 de novembro de 2019 en Santiago de Compostela. 

Este curso estará dirixido a psicólogas e psicólogos clínicos, xerais sanitarios e habilitados para o exercicio de actividades sanitarias e será de carácter gratuíto. 

O presente curso está organizado de acordo co convenio de colaboración entre a Vicepresidencia da Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade, para dar cumprimento aos obxectivos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. 

Esta formación está encamiñada a facilitar unha formación básica e especializada en xénero, violencia de xénero e perspectiva de xénero, dirixido a profesionais da psicoloxía no ámbito da saúde co obxectivo de facilitar a integración dunha mirada de xénero que nos permita desde a nosa vida e o noso ámbito profesional superar a inequidade (desigualdades innecesarias, evitables e inxustas) e deste modo atender ao carácter ético asociado ca xustiza social e DDHH. 

O último día de inscrición é o 26 de agosto de 2019.

Programa