Ética e deontoloxía na intervención profesional

1/10/2021

Desde a Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG, e dentro do seu labor pedagóxico, presentan unha campaña informativa coa que pretenden insistir e enfatizar na importancia de que un bo cumprimento deontolóxico implica unha boa práctica profesional.

A través dun díptico e un poster, xunto cunha campaña que comeza nas redes sociais, pretenden realizar un recordatorio e divulgar aqueles artigos do Código Deontolóxico significativos para un bo exercicio da profesión.

Díptico [ver pdf]

Póster [ver pdf]