Materiais elaborados polo Grupo de Tráfico e da Seguridade do COPG con motivo do COVID-19

13/4/2020

Desde a Comisión do Grupo de Tráfico e da Seguridade do COPG elaboraron uns materiais  con motivo do COVID-19, intentando aportar un grao de area desde o Tráfico e a Seguridade.

Achegamos dous tipos de documentos:

- Un global, tipo tríptico, cunhas pinceladas para varios colectivos coa idea de dar unha visión global da área.
Versión en galego:accede aquí
Versión en castelán: accede aquí

- Seis presentacións, dirixidas a cada colectivo dos apuntados no global, que simplifican a mensaxe dunha maneira máis fresca visualmente e cun formato máis adaptable para difundir nos diferentes medios e presentacións:

 Cans potencialmente perigosos

Condutores/as agrícolas

Condutores/as particulares e noveis

Condutores/as profesionais

Peóns e familias

Profesionais da seguridade