Proclamación definitiva de resultados eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG

24/10/2019

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía da Intervención Social, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral: 

Con data 24 de outubro de 2019, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla: 

Mª LEONOR GALIANA CABALLERO  (G-2820), presidenta
SUSANA COSTAS DURÁN  (G-2777), vicepresidenta
M. DEL CARMEN PATIÑO GARCÍA  (G-1623), secretaria
M. ELENA SEOANE DE LA FUENTE  (G-0907), tesoureira
M. ELENA BASTOS EXPÓSITO  (G-0799), vogal
MARÍA CELESTE PORTO GÓMEZ  (G-3677), vogal
MARÍA LUEIRO MENDOZA  (G-3380),vogal
ROCÍO CARBALLEIRA MARTÍNEZ  (G-1460),vogal
Mª CONSUELO CAJIDE LABANDEIRA  (G-3594),vogal 

En Santiago de Compostela, a 24 de outubro de 2019. 

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral 

Proclamación definitiva candidatura eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG

Proclamación provisional candidatura eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG