Curso “Aplicación do Protocolo Unificado para o tratamento transdiagnóstico dos trastornos emocionais: visión teórica e práctica clínica”

13/7/2021

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Aplicación do Protocolo Unificado para o tratamento transdiagnóstico dos trastornos emocionais: visión teórica e práctica clínica”, que se celebrará en liña os días 8 e 9 de outubro de 2021. 

O curso  pretende actualizar os coñecementos sobre o enfoque transdiagnóstico en psicopatoloxía e psicoloxía clínica e, dar a coñecer dunha maneira práctica, un dos tratamentos propostos desde este enfoque. 

O último día de inscrición é o 24 de setembro de 2021.

Programa e boletín de inscrición