Proclamación definitiva de resultados eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG

3/12/2021

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía e Saúde, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral: 

Con data 3 de decembro de 2021, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

      XACOBE ABEL FERNÁNDEZ GARCÍA  (G-4362), presidente
      PAULA MARCOS CARREGAL  (G-5704), vicepresidenta
      MARÍA VILLARINO GONZÁLEZ  (G-5078), secretaria
      EDUARDO MARTÍNEZ LAMOSA  (G-4199), tesoureiro
      JOSÉ EDUARDO RODRÍGUEZ OTERO  (G-3407), vogal
      ALMUDENA CAMPOS GONZÁLEZ  (G-4781), vogal
      ALICIA CARBALLAL FERNÁNDEZ  (G-3097),vogal
      CARLOS JOSÉ LOSADA LÓPEZ  (G-4792),vogal 

En Santiago de Compostela, a 3 de decembro de 2021. 

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral  

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Psicoloxía e Saúde
Calendario electoral
Normas de voto
Proclamación provisional candidatura
Proclamación definitiva candidatura