Proclamación definitiva candidatura eleccións X. D. Psicoloxía Educativa do COPG

7/5/2021

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 7 de maio de 2021, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 23 de abril, e non téndose presentado ningunha outra 

ACORDA 

1.- Proclamar con carácter definitivo a candidatura á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia proclamada provisionalmente. 

MANUELA DEL PALACIO GARCÍA  (G-3628), presidenta
ANA MARÍA ULLOA LAGE  (G-1118), vicepresidenta
M. ASUNCIÓN TEIJEIRA BAUTISTA  (G-1246), secretaria
MARÍA BEGOÑA CASTRO IGLESIAS (G-3093), tesoureira
NURIA LAGO FERNÁNDEZ  (G-3639), vogal
CONCEPCIÓN LÓPEZ MARTÍN  (G-2981), vogal
CAROLINA TINAJERO VACAS  (G-1467),vogal 

2.- Modificar o calendario electoral que quedará da seguinte forma: 

22 de xuño de 2021                            Proclamación definitiva de resultados pola
                                                             Comisión Electoral.
                                                             Comunicación á Xunta de Goberno do Colexio Oficial
                                                             de Psicoloxía de Galicia. 

En Santiago de Compostela, a 7 de maio de 2021. 

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral

Proclamación provisional candidatura
Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Educativa
Calendario electoral
Normas de voto