Proclamación definitiva de resultados X. D. Psicoloxía Educativa do COPG

22/6/2021

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Educativa, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral: 

Con data 22 de xuño de 2021, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

MANUELA DEL PALACIO GARCÍA  (G-3628), presidenta
ANA MARÍA ULLOA LAGE  (G-1118), vicepresidenta
M. ASUNCIÓN TEIJEIRA BAUTISTA  (G-1246), secretaria
MARÍA BEGOÑA CASTRO IGLESIAS  (G-3093), tesoureira
NURIA LAGO FERNÁNDEZ  (G-3639), vogal
CONCEPCIÓN LÓPEZ MARTÍN  (G-2981), vogal
CAROLINA TINAJERO VACAS  (G-1467),vogal

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral

Proclamación definitiva candidatura
Proclamación provisional candidatura
Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva de Educativa
Calendario electoral
Normas de voto