Proclamación definitiva da candidatura á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG

12/8/2020

A Comisión Electoral do COPG, na súa reunión do 12 de agosto de 2020, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 29 de xullo pasado, e non téndose presentado ningunha outra,

ACORDA

1.- Proclamar con carácter definitivo a candidatura á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia proclamada provisionalmente.

DOLORES SEIJO MARTÍNEZ (G-2035),presidenta
MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA (G-1536), vicepresidenta
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (G-4778), secretaria
MARÍA ALBA SOUSA GONZÁLEZ (G-4041), tesoureira
MANUEL VILARIÑO VÁZQUEZ (G-3485), vogal
MARÍA FILOMENA GARRIDO BLANCO (G-3934), vogal
RICARDO FANDIÑO PASCUAL (G-1955), vogal
LUCÍA MONROY FERNÁNDEZ (G-4906), vogal
NURIA GONZÁLEZ LOIS (G-1578), vogal

2.- Modificar o calendario electoral que quedará da seguinte forma:

25 de setembro de 2020

  • Proclamación definitiva de resultados pola Comisión Electoral.
  • Comunicación á Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

En Santiago de Compostela, a 12 de agosto de 2020. 

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral

Proclamación provisional candidatura eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG [accede á información]

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG [accede á información]