Proclamación definitiva de resultados eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG

5/7/2024

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Xurídica, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral:

Con data 5 de xullo de 2024, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

MARÍA DOLORES SEIJO MARTÍNEZ (G-2035) presidenta
M. MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA (G-1536), vicepresidenta
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (G-4778), secretaria
MARÍA ALBA SOUSA GONZÁLEZ (G-4041), tesoureira
MANUEL VILARIÑO VÁZQUEZ (G-3485), vogal
RICARDO FANDIÑO PASCUAL (G-1955), vogal
NURIA GONZÁLEZ LOIS (G-1578), vogal
LUCÍA MONROY FERNÁNDEZ (G-4906), vogal
RAMÓN LÓPEZ IGLESIAS (G-6736) , vogal

En Santiago de Compostela, a 5 de xullo de 2024.

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral