Proclamación definitiva de resultados eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG

25/9/2020

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Xurídica, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral:

Con data 25 de setembro de 2020, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

DOLORES SEIJO MARTÍNEZ (G-2035), presidenta
MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA (G-1536), vicepresidenta
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (G-4778), secretaria
MARÍA ALBA SOUSA GONZÁLEZ (G-4041), tesoureira
MANUEL VILARIÑO VÁZQUEZ (G-3485), vogal
MARÍA FILOMENA GARRIDO BLANCO (G-3934), vogal
RICARDO FANDIÑO PASCUAL (G-1955), vogal
LUCÍA MONROY FERNÁNDEZ (G-4906), vogal
NURIA GONZÁLEZ LOIS (G-1578), vogal

En Santiago de Compostela, a 25 de setembro de 2020.

Luis Carlos Álvarez García
Presidente da Comisión Electoral

Proclamación definitiva candidatura eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG [accede á información]

Proclamación provisional candidatura eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG [accede á información]

Convocatoria de eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG
[accede á información]