Consellería de Economía, Emprego e Industria

28/1/2019

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e realízase a súa convocatoria para o ano 2019.