Consellería de Economía, Emprego e Industria

28/1/2019

ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a responsabilidade social empresarial ( RSE), a igualdade laboral e a conciliación laboral e persoal, cofinanciadas polo programa operativo  FSE Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria para o ano 2019.