Deputación Provincial da Coruña

7/3/2019

Bases reguladoras das axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de personal de pequenas, medianas empresas e microempresas.

BOP A Coruña Núm. 45

________________________________

Bases reguladoras das axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.

BOP A Coruña Núm. 45

________________________________

Bases reguladoras das axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.

BOP A Coruña Núm. 45

________________________________

Bases reguladoras das axudas á consolidación e ao fortalecemento do texido empresarial nos concellos da provincia de A Coruña a través do apoio á inversión en bens inventariables.

BOP A Coruña Núm. 45

________________________________

Bases reguladoras das axudas á consolidación e ao fortalecemento do texido empresarial a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial.

BOP A Coruña Núm. 45