Instituto Galego de Promoción Económica

28/1/2019

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo  Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.