Psicólogo/a para Espazo Aberto SCP

18/6/2021

Precísase psicólogo/a para Espazo Aberto SCP en Ribeira, preferiblemente autónomo/a para intervención terapéutica con famlias, nenos e adolescentes. 

Os requisitos necesarios son:

  • Licenciatura/Grao en Psicoloxía. 
  • Habilitación para o exercicio de actividades sanitarias. 
  • Experiencia en intervención inafnto-xuvenil.
  • Experiencia en intervención familiar.
  • Formación continua e actualizada.

Outros aspectos a valorar:

  • Formación en terapia EMDR.
  • Formación en apego.
  • Formación en terapia de xogo.
  • Traballo persoal: terapia/supervisión.

Ofrécese un contrato de colaboración.

Si crees que cumples todos os requisitos, incluídos os aspectos a valorar, podemos negociar condicións de contratación.

Formarás parte dun equipo de traballo consolidado e con anos de experiencia no campo da psicoterapia.

Ofrécese dous días completos de traballo e as condicións económicas ofreceránse según a experiencia da persoa candidata.

Datos de contacto para as persoas interesadas en optar á oferta:

Elena Piñeiro e Maria Martínez

Mail a gabinete@espazoaberto.com