Psicólogo/a Xeral Sanitario/a

16/6/2020

A empresa CDTF Psicología en Carballo precisa Psicólogo/a Xeral Sanitario/a.
Nome da empresa/entidade: CDTF Psicología

Funcións a realizar:
- Avaliación e intervención en persoas con dificultades de aprendizaxe, especialmente TEA e TDAH.
- Avaliación e intervención psicolóxica.

Requisitos necesarios:
- Licenciatura ou grao en psicoloxía.
- Máster en psicoloxía xeral sanitaria ou habilitación sanitaria.
- Formación en atención temperá ou neuropsicoloxía.

Outros aspectos a valorar:
- Valóraranse coñecementos de apego e trauma

Condicións laborais: 
- Profesional por conta propia. 
- Contrato de colaboración.
- Xornada de 20 horas semanais aproximadamente, previsiblemente ampliables.

As persoas interesadas poñerse en contacto con Belén Álvarez no correo electrónico info@cdtf.es  antes do 30 de xuño de 2020.