Traballador autónomo para Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

16/4/2021

Precísase traballar autónomo para servizo de atención psicolóxica para o Centro de Día de inclusión social de Ferrol e os Centros de acollida de Cáritas en Ferrol. Perfil de persoa en exclusión social e exclusión social severa.

As persoas interesadas en optar á oferta poñerse en contacto con Marta Pazo Paniagua:

Tlfn.: 676 717 941
E-mail: coordinacion.cdmondonedo@caritas.es