ACHEGAS REALIZADAS POLO COPG

17/6/2019

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia presentou o día 17 de xuño de 2019 achegas ao "Anteproxecto da Lei reguladora dos xogos en Galicia”, para impulsar unha lei que teña en conta a prevención das adiccións neste campo, especialmente entre a mocidade.