Información de convocatoria de procesos selectivos para a Xunta de Galicia

11/11/2019

Convocatoria de proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoria 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, co obxecto de cubrir 8 prazas en dita categoria.

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria

Podes ver máis información no DOG Núm. 213, venres 8 de novembro de 2019: [accede ao enlace]

_________________________________________________________________________________

Convocatoria de proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, co obxecto de cubrir 55 prazas.

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria

Podes ver máis información no DOG Núm. 213, venres 8 de novembro de 2019: [accede ao enlace]

_________________________________________________________________________________

Convocatoria de proceso selectivo para el ingreso, polo turno de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grado medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade educadores, de Administración especial da Administración xeral da Comunidad Autónoma de Galicia (subgrupo A2).

Podes ver máis información no DOG Núm. 211, mércores 6 de novembro de 2019: [accede ao enlace]