AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

O Colexio de Psicoloxía reivindica no Parlamento de Galicia axustar as medidas en discapacidade á realidade demográfica galega

5/3/2018

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) reivindica un axuste entre as políticas públicas no eido da discapacidade e a realidade demográfica do país, como trasladou esta mañá nunha comparecencia na Comisión non permanente para o seguimento das políticas relativas á discapacidade.

"Unha das mellores oportunidades para facer fronte a integración das persoas con discapacidade na nosa comunidade vai pasar por axustar os servizos derivados dos certificados de discapacidade ás necesidades específicas da nosa poboación", explicou José Luis Santos-Ascarza Bacariza, doutor en Psicoloxía e membro da Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG que acudiu en calidade de representante da institución colexial.

Na actualidade, máis da metade das persoas que teñen recoñecida algunha discapacidade en Galicia superan os 65 anos. É preciso realizar un amplo estudo transversal da discapacidade na nosa Comunidade, prestando especial atención á muller e ao rural, para coñecer cales son as necesidades nesta poboación e poder deseñar e implementar políticas públicas máis axustadas. Unhas políticas que desde esta institución defenden que se encamiñen á prevención e a atención das discapacidades a través de servizos profesionais, e non a través de políticas de carácter asistencialista, un modelo cara ao cal non deberían retroceder os servizos sociais.

Os equipos de valoración e orientación (EVO) foi outro dos asuntos analizados nesta intervención, xa que actualmente en Galicia danse ata dous anos de espera para os recoñecementos da discapacidade debido ao intenso volume de traballo destes equipos, nos que incluso se ven na obriga de valorar a través de informes médicos e sen ver as persoas para acelerar o proceso. Este tipo de medidas van claramente en deterioro da calidade do servizo e esborralla a función de orientación dos equipos, así que é fundamental que se reforcen as dotacións de persoal e as funcións que realizan.

"Os servizos sociais comunitarios sufriron a política de recortes como consecuencia da austeridade orzamentaria que se impuxo nestes anos de crise. Necesitamos uns servizos sociais fortes, como primeiro nivel de atención á poboación, con equipos multidisciplinares estables nos que a psicoloxía é imprescindible", explicou Santos-Ascarza, tanto no ámbito da discapacidade como na prestación de servizos comunitarios. Desde o COPG reclaman que todos os concellos galegos dispoñan de servizos de psicoloxía integrados en equipos multidisciplinares, nos que poidan exercer plenamente as súas funcións, sen estar unicamente limitadas a programas concretos que dependan de subvencións puntuais. 

Video [accede ao enlace]