Recomendacións do COPG para o exercicio da Psicoloxía - nova normalidade

14/6/2020

Tes á túa disposición as recomendacións para o exercicio profesional da psicoloxía na emerxencia sanitaria por coronavirus actualizadas de acordo coa publicación da Resolución de 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta, de 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a Fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, que entran en vigor o 15 de xuño.