Recomendacións do COPG para o exercicio da Psicoloxía - nova normalidade