Sinatura dos convenios para a atención psicolóxica ás vítimas de violencia de xénero

11/4/2019

A decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Mª Rosa Álvarez Prada, e o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, asinaron o día 8 de abril dous convenios para a atención psicolóxica, dirixido a mulleres que estean a sufrir ou teñan sufrido violencia de xénero, coa finalidade de ofertarlles recursos terapéuticos, e complementariamente a menores e outras persoas dependentes.

Mediante este convenio permítese o desenvolvemento dos dous programas para abordar de xeito integral esta problemática que tan presente está na nosa sociedade, Abramos o Círculo, destinado a homes que adoptan actitudes inadecuadas nas relacións coa súa parella e coa súa familia, e desexan adquirir novos modos de comportamentos exentos de agresividade, e o Programa de Atención Psicolóxica a Mulleres que Sofren Violencia de Xénero, orientado ás mulleres, menores e persoas vítimas.

Na mesma liña de atención psicolóxica no ámbito da violencia de xénero, tamén tivo lugar a sinatura do convenio para a posta en marcha dun servizo nos xulgados de quenda de garda psicolóxica, especializada e permanente, para mulleres e os seus fillos e fillas menores que sofren violencia de xénero. A atención terá carácter inmediato para as posibles situacións de urxencia, que se vén prestando a requirimento das forzas e corpos de seguridade, naqueles casos nos que se cumpran os criterios para a activación deste servizo, as 24 horas do día, os 365 días do ano en todos os partidos xudiciais galegos.

A decana resaltou como novidade a inclusión como potenciais beneficiarias por primeira vez ás vítimas da “violencia vicaria”, isto é, aquelas mulleres que padezan o asasinato dos seus fillos/as a mans do maltratador. Tamén fixo especial fincapé na prevención desde as idades máis temperás como ferramenta real para a erradicación da violencia de xénero.