Convenio de colaboración entre a Consellería de Emprego e Igualdade e o COPG para mantemento dunha Quenda de Garda Psicolóxica especializada e permanente para mulleres e o seus fillos/as menores, afectados/as por violencia de Xénero en Galicia