Convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para a implantanción dun protocolo municipal de actuación para a prevención de desafiuzamentos en Compostela