Convenio de colaboración entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e o COPG, para a posta en marcha dun servizo de quenda de garda psicolóxica especializada e permanente para mulleres e os seus fillos e fillas