Convenio de colaboración entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,Administracións Públicas e Xustiza e o COPG para a posta en marcha dunha Quenda de Garda Psicolóxica Especializada para mulleres e os seus fillos afectados por violencia de xénero