Convenio entre Consellería de Sanidade e COPG para desenvolvemento de accións de formación especializada a profesionais sanitarios sobre atención a mulleres e menores que sofren violencia de xénero no marco do pacto de estado contra a violencia de xénero