Convenio entre Consello Xeral Poder Xudicial, Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas, Xustiza, Consellería de Política Social, Ministerio Fiscal, COPG e Colexio de Avogados para mediación intraxudicial en Ferrol