Convenio entre Consello Xeral Poder Xudicial, Vicepresidencia, Consellería Presidencia, Administracións públicas, Xustiza, Consellería Política Social, Ministerio Fiscal, Colexio Avogados e COPG para o desenvolvemento Mediacion Intraxudicial Pontevedra