Convenio entre Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, COPG para posta en marcha da quenda de garda psicolóxica especializada e permanente para mulleres e os seus fillos/as menores que sofren violencia de xénero