Convenio entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Consellería de Política Social, Ministerio Fiscal, o COPG e o Colexio de Avogados de Vigo para o programa de mediación intraxudicial en Vigo