Convenio entre Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admisnitracións Públicas, a Consellería de Política Social, o Ministerio Fiscal, o COP Galicia e o Colexio de Avogados da Coruña para o programa de mediación intraxudicial en A Coruña