Guía práctica do tratamento informativo da saúde mental.

Unha de cada catro persoas experimentarán na súa vida un problema de saúde mental, sendo máis frecuentes os trastornos ansiosos e depresivos, cunha tendencia ascendente nos últimos anos. A porcentaxe de persoas que padecerán nalgún momento da súa vida un trastorno psicótico é do 1%. Os medios de comunicación xogan un papel moi notable en achegar o coñecemento sobre este eido da saúde á cidadanía. Ademais, neste proceso xogan un papel destacado á hora de axudar a desterrar estereotipos, prexuízos e discriminación contra as persoas que padecen unha enfermidade mental, converténdose en axentes de prevención contra o estigma tantas veces asociado á saúde mental.

Partindo da idea de que a enfermidade mental é unha circunstancia máis da persoa que a padece e a inmensa maioría leva unha vida normalizada, propoñemos as seguintes suxestións á hora de abordar información sobre este ámbito da saúde. 

QUE PODES FACER

Os tratamentos funcionan. Fala de persoas, anónimas ou non, capaces de levar unha vida plena e integrada #NormalizaciónDaEnfermidadeMental

Inclúe as persoas con enfermidade mental como fontes e interlocutores. Visibiliza e normaliza #RachaPrexuízos #SenEstereotipos

Coida a exactitude dos termos. Se a enfermidade mental é importante para a información emprega o diagnóstico específico #NonValeTodo

Difunde a loita polos recursos necesarios para unha atención á saúde mental de calidade, inclusiva e completa #AtenciónSanitariaDeCalidade

Coida a perspectiva de xénero para evitar a dobre discriminación das mulleres con enfermidade mental #DesigualdadeDeXénero #SaúdeMental

OLLO

Rexeita a linguaxe discriminatoria e estigmatizante que unicamente define á persoa pola súa enfermidade mental #SomosMáisQueUnhaEnfermidade

As persoas con enfermidade mental teñen a mesma probabilidade que calquera outra de cometer actos violentos #NonSimplifiques

Evita o uso inapropiado ou fóra de contexto de termos propios da saúde mental #NonFrivolices

A enfermidade mental é un rasgo máis da persoa. Non a menciones se non é relevante para o feito noticioso. #NonAoMorbo

A maioría das enfermidades mentais son invisibles. Non alimentes prexuízos con imaxes que transmitan illamento e soidade #DesfaiEstereotipos

Cartel Informa_DOR [ver pdf]

FONTES

 • Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 981 534 049 | 699 908 968 | comunicacion@copgalicia.gal
 • Unidade de 'Venres Clínicos' da Facultade de Psicoloxía da USC. 881.813.918
 • Unidade de Investigación en Prevención e Tratamento de Problemas de Conduta. Estrella Romero. 881.813.769/926
 • Confederación Española de Agrupacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental (FEAFES). www.consaludmental.org/
 • Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Xunta de Galicia. 981 541 806
 • Movemento Galego da Saúde Mental. 699 908 968 | 981 534 049
 • Feafes Galicia. 981 554 395, feafesgalicia@feafesgalicia.org 

OUTRAS RECOMENDACIÓNS

 • Cando sexa informativamente relevante, podes falar de “persoas con enfermidade mental  ou con problemas de saúde mental”
 • Se é necesario mencionalo, especifica o trastorno concreto. Evita calificativos ou termos que etiqueten a persoa pola súa enfermidade
 • Refírete a “centros de saúde mental”, “de rehabilitación”, en lugar de manicomios ou centros de internamento. Tamén podes falar de “ingresos hospitalarios” en lugar de “reclusión” ou “encerros”
 • O que se ve é moi importante. Non elixas imaxes manidas, estereotipos, negativas ou extravagantes. Falamos de persoas con familia, aspiracións, preocupacións, responsabilidades, etc.