Proclamación definitiva candidatura eleccións X. D. Psicoloxía e Saúde do COPG

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 18 de outubro de 2021, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 8 de outubro pasado, e non téndose presentado ningunha outra 

ACORDA 

18/10/2021

Proclamación provisional candidatura eleccións X. D. Psicoloxía e Saúde do COPG

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 1 de outubro de 2021, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

1/10/2021

Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG

En cumprimento do previsto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e atendendo á finalización do período de goberno para o que foi elixida no ano 2017, a Xunta Directiva, na súa reunión de 12 de maio de 2021, decidiu convocar ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE DO COPG. 

11/8/2021

Solicitude de casos clínicos e comunicacións libres para o Anuario de Psicoloxía e Saúde do COPG

Poño no voso coñecemento que se abre o prazo para presentar propostas de traballos de xeito aberto para a súa publicación no Anuario Psicoloxía e Saúde en formato de “Casos Clínicos” ou de “Comunicacións Libres”. Estes apartados estarán abertos á participación de todos os colexiados e colexiadas do COPG. 

28/4/2020

Os/as profesionais da psicoloxía clínica reclaman a accesibilidade real aos tratamentos psicolóxicos no sistema público de saúde

A falta de accesibilidade real ao tratamento psicolóxico na sanidade pública galega foi a principal conclusión da xornada que esta mañá se desenvolveu no Hospital de Oza da Coruña, con motivo do 20 aniversario da creación da especialidade de psicoloxía clínica, na que participaron os psicólogos e psicólogas clínicas da EOXI da Coruña, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, a Asociación de Psicólogos/as Clínicos/as do SERGAS (APCS) e o Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM).

4/12/2018