XXVI Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG: Trastorno mental grave “Escoitando necesidades, defendendo dereitos, propoñendo recursos”

A Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG organiza as XXVI Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG, baixo o título Trastorno mental grave “Escoitando necesidades, defendendo dereitos, propoñendo recursos”, que terán lugar na cidade de Lugo , os días 18, 19 e 20 de novembro de 2021.

22/10/2021

Proclamación definitiva candidatura eleccións X. D. Psicoloxía e Saúde do COPG

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 18 de outubro de 2021, cumpridos os prazos estipulados para a presentación de reclamacións á proclamación provisional de candidaturas á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, efectuada por esta Comisión o 8 de outubro pasado, e non téndose presentado ningunha outra 

ACORDA 

18/10/2021

Grupo de Traballo de Intervisión

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Grupo de Traballo de Intervisión, que se celebrará vía online o día 29 de outubro ás 9:30 horas. 

Este é un grupo de reflexión, asesoramento e apoio mutuo entre profesionais. Trátase dun grupo de aprendizaxe que pretende unha mellora de calidade do desempeño laboral e no autocoidado. 

Será un espazo que axude a diminuír a presión emocional, no que se creen estratexias propias para aplicar no traballo e no que intercambiar experiencias para o enriquecemento de todos/as. 

15/10/2021

Proclamación provisional candidatura eleccións X. D. Psicoloxía e Saúde do COPG

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 1 de outubro de 2021, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, 

ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

1/10/2021

Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG

En cumprimento do previsto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e atendendo á finalización do período de goberno para o que foi elixida no ano 2017, a Xunta Directiva, na súa reunión de 12 de maio de 2021, decidiu convocar ELECCIÓNS Á XUNTA DIRECTIVA DA SECCIÓN DE PSICOLOXÍA E SAÚDE DO COPG. 

11/8/2021

Curso “Aproximación á discapacidade intelectual ou do desenvolvemento”

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o curso Aproximación á discapacidade intelectual ou do desenvolvemento”, que se celebrará os días 15 e 16 de outubro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom. As credenciais de acceso serán enviadas xunto coa confirmación de admisión á formación.   

11/8/2021

Vacinación do colectivo da psicoloxía

ACLARACIÓN: o COPG comunicou os datos de psicólogos/as sanitarios/as (xerais sanitarios/as, habilitados/as para o exercicio de actividades sanitarias e especialistas en psicoloxía clínica) seguindo as ordes da Xunta de Galicia. Este colexio non ten competencia para decidir sobre a vacinación,  nin sobre o tipo de vacina nin sobre o momento de recibir a mesma, senón que vén marcado pola Estratexia de Vacinación fronte a COVID-19 do Ministerio de Sanidade. 

5/3/2021

Solicitude de casos clínicos e comunicacións libres para o Anuario de Psicoloxía e Saúde do COPG

Poño no voso coñecemento que se abre o prazo para presentar propostas de traballos de xeito aberto para a súa publicación no Anuario Psicoloxía e Saúde en formato de “Casos Clínicos” ou de “Comunicacións Libres”. Estes apartados estarán abertos á participación de todos os colexiados e colexiadas do COPG. 

28/4/2020

Os/as profesionais da psicoloxía clínica reclaman a accesibilidade real aos tratamentos psicolóxicos no sistema público de saúde

A falta de accesibilidade real ao tratamento psicolóxico na sanidade pública galega foi a principal conclusión da xornada que esta mañá se desenvolveu no Hospital de Oza da Coruña, con motivo do 20 aniversario da creación da especialidade de psicoloxía clínica, na que participaron os psicólogos e psicólogas clínicas da EOXI da Coruña, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, a Asociación de Psicólogos/as Clínicos/as do SERGAS (APCS) e o Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM).

4/12/2018

Páxinas