Conta de usuario

Pestanas principais

Tes que introducir o teu número de colexiado/a indicando a letra seguida dun guión co teu número de colexiado/a con 5 díxitos, polo tanto deberás introducir tantos ceros como precises para que este teña cinco díxitos. Exemplo: G-01111.
Escriba o contrasinal asignado ao seu nome de usuario.
Axuda