Publicacións

PUBLICACIÓNS DA SECCIÓN

 

REVISTA OFICIAL DA SECCIÓN DE CLÍNICA DO COPG

“Pretendemos que sexa unha revista que invite á reflexión, tanto do lector/a como do/a autor/a, que faga pensar. Queremos unha revista que marque a diferencia, onde os/as autores/as escriban aquilo que está por riba ou por baixo dos datos e na que se atrevan co que nunca se atreveron a escribir ou nunca lles publicaron.

Conxugar todas estas “boas intencións” co tratamento serio dun tema e coa selección de autores/as non sempre é doado. Por este motivo pretendemos buscar temas “actuais pero non de actualidade”, e que sexan tratados desde ópticas distintas, incluídas as alleas á psicoloxía. Esta publicación, que nace nun marco afastado da esfera académica, non ten outra pretensión que a de crear un espazo no que se podan abordar libremente eses aspectos”.

Os Anuarios publicaránse en formato electrónico e, cada ano, os/as Socios/as da Sección recibirán o último Anuario elaborado. O cabo de 12 meses estará dispoñible nesta páxina para o seu libre acceso. A descarga farase "pinchando" na imaxe da portada do Anuario.

Os Anuarios Nº 0 e Nº 1 atópanse en proceso de dixitalización. 


Anuario Nº 0: "O Anoxo"

                       

                        Edición en galego                                    Edición en castelán

Índice:

    -“Sobre o anoxo”. Santiago Lamas Crego.
   -“O anoxo e o terapeuta. ¿É a do terapeuta unha vida airada”. Gonzalo Martínez Sande.
   -“O anoxo como estigma. Estrutura transcultural dunha síndrome menor”. Marcial Gondar Protasany.
   -“Clínica diferencial do anoxo”. Manuel Fernández Blanco.
   -“Un día de furia”. Eduardo Varela Puga.
   -“Queixas e queixumes. A propósito do dolorismo”. Santiago Lamas Crego.

 

Anuario Nº 1: "A mentira"

                       

                         Edición en galego                                      Edición en castelán

Índice do Anuario 1:

- Os vieiros da mentira no campo da psicoloxía”. Marino Pérez Álvarez.
- “Todos os pacientes dixeron algunha mentira; algunha vez (polo menos en Creta)”. Emilio Gutiérrez García.
- “Mentiras e psicoloxía do testemuño: ¿Podemos detectar as mentiras?”. Mª Luisa Alonso-Quecuty.
- “Consideracións ética sobre a veracidade na clínica. Avatares, límites e posibilidades do dicir veraz na clínica”. Fernando Márquez Gallego.
- “Mentira e comunicación. O paradoxo social da mentira”. Juan Luis Pintos.
- “Quen estea libre de mentira... Ou de cando nin a verdade é tan boa nin a mentira tan mala”. Yolanda Castro Casanova.
- “Mentiras verdadeiras”. Mª José Montoya Pérez.

 

Anuario Nº 2: "Psicoloxía Clínica e posmodernidade"

                  

Índice:

-“Psicoloxía na encrucillada posmoderna” de Lupicinio Iñiguez-Rueda.
-“O grao co-da psicoterapia” de Santiago Lamas Crego.
-“Algunhas consideracións ao traballo anterior” de J. Javier González Hermida.
-“Trastornos da posmodernidade” de Luis Ferrer i Balsebre.
-“Sobre sentimentos e ritos o seu decaemento neste mundo posmoderno” de Gonzalo Martínez Sande.
-“Entidades e identidades débiles” de Celia Cameselle, Juan Manuel Daponte, Manuel Lopo e José Antonio Muñiz.

 

Anuario Nº 3: "A Psicoloxía Clínica para a Galicia do futuro"

 

                    

Este número do Anuario recolle a través das súas máis de 700 páxinas os traballos presentados no I Congreso de Psicoloxía Clínica de Galicia, celebrado en Vigo en maio de 2009.

Anuario Nº 4: "Psicoloxía Cínica da Saúde en Galicia"

                    

 

Índice:

-"Tratamento dos transtornos somatomorfos desde a terapia familiar breve". José Luis Rodríguez-Arias Palomo e Marta Real.
- "O  traballo do/a Psicólogo/a Clínico/a de enlace coa doenza crónica". José Eduardo Rodríguez Otero e Gonzalo Martínez Sande.
- "Programa de avaliación neuropsicolóxica do Hospital de Oza-Complexo Hospitalario da Coruña". Javier Sardiña Agra.
- "Intervencións psicolóxicas no proceso do transplante". Gonzalo Martínez Sande.
- "Algunhas cuestións psicolóxicas sobre pacientes queimados". Jorge García Fernández e Elizabeth Sánchez Cao.
- "A verdade soportábel: Comunicación en coidados pailativos". Irene Esperón Rodríguez.
- "Sobre a psicooncoloxía". Jorge García Fernández.
- "Unidades da Dor: Son posíbeis sen Psicólogos/as Clínicos/as?". Manuel Castro Bouzas

Anuario Nº 5

                   

Índice:

-  “Terapia familiar sistémica”. Andrés Cabero Álvarez e Pedro A. Marina González.
- “Constructivismo e psicoterapia”. Javier Manjón González.
- “Aplicación do modelo parte sa / parte á intervención psicosocial con adolescentes”. Roberto Antón Santiago.
-  "Investigación de resultados en contextos clínicos: descrición de metodoloxía no Hospital de Cee”. Jorge Bajo Lema e José Luis Rodríguez-Arias Palomo.
- “A Síndrome de Alienación Parental. O sen-sentido dunha polémica”. Manuel Lopo Lago.
- “Sobre a pretendida SAP e certas consecuencias”. Gonzalo Martínez Sande.

Anuario Nº 6

 

                 

Índice:

- "Psicodrama con pacientes de trauma complexo e disociación". Marisol Filgueira Bouza et al. 

- "As desvantaxes da neuroplasticidade". Ignacio Dopico González  

- "A familia baixo o impacto da lesión medular  113". Vanessa Vilas Riotorto e Gonzalo Martinez  Sande 

- "Caso clínico 1:  a historia clínica". Sabela Bermudez, Mercedes Fernández, María J. Carreira 

- "Caso clínico 2: máis alá da conversacións terapéuticas". Marisol Filgueira Bouza et al.

- "Caso clínico 3: análise do contido da demanda". Ignacio Dopico González  

- "XVI Xornadas  da Sección de Psicoloxía Clínica".

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICA PARA EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA POR VÍA TRANSITORIA DE LA ORDEN  PRE 1107/2002, DE 10 DE MAYO

PARA NO COLEGIADOS/AS EN EL COPG

 

PREPARACIÓN DA PROBA TEÓRICA PARA O TÍTULO DE ESPECIALISTA EN PSICOLOXÍA CLÍNICA POR VÍA TRANSITORIA DA ORDE  PRE 1107/2002, DE 10 DE MAIO

GRATUÍTA PARA COLEXIADOS E COLEXIADAS DO COPG