Galería

O 20 de maio celebrouse en Madrid, na sede do Consejo General de la Psicología de España,  a reunión dos coordinadores e coordinadoras dos Grupos de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias dos Colexio Oficiais de Psicoloxía de España. Asistiron un total de 22 coordinadores/as.

 • Reunión Estatal da Área Intervención Psicolóxica en Emerxencias e Catástrofes

O 19 de maio tivo lugar en Madrid, na sede do Consejo General de la Psicología de España, unha xornada técnica dirixida aos e ás responsables da coordinación dos Grupos de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias dos Colexios Oficiais de Psicoloxía de España. 

 • Xornada técnica "Avaliación de activacións en emerxencias e catástrofes"
 • Xornada técnica "Avaliación de activacións en emerxencias e catástrofes"

O 19 de abril de 2023 realizouse un Simulacro de accidente aéreo no Aeroporto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela centrado no Protocolo de Coordinación de Asistencia a Vítimas de accidentes de aviación civil e aos seus familiares.

 • Membros do GIPCE no simulacro
 • Momento do simulacro - foto cedida por Cruz Vermella
 • Momento do simulacro - foto cedida por Cruz Vermella

Unha das principais preocupacións das persoas afectadas por unha situación de emerxencia é a abordaxe do acontecido cos menores, especialmente como se lles debe comunicar unha mala noticia e como actuar ante as suas manifestacións emocionais.

 • Curso "Abordaxe das intervencións en emerxencias con menores"
 • Curso "Abordaxe das intervencións en emerxencias con menores"

Coñecer as características relixiosas e culturais das persoas coas que nos atopamos durante as intervencións psicolóxicas é moi importante, tanto no momento da emerxencia como na atención posterior.

 • Curso "Unha ollada á intervención en crise con minorías étnicas e poboación refuxiada"
 • Curso "Unha ollada á intervención en crise con minorías étnicas e poboación refuxiada"
 • Curso "Unha ollada á intervención en crise con minorías étnicas e poboación refuxiada"

O 11 de marzo do 2023 celebrouse a Reunión Interna do GIPCE a través da plataforma Zoom. Nesta reunión informouse aos asistentes do traballo realizado dende o grupo durante os anos 2021 e 2022, así coma dos obxectivos establecidos para este 2023.

 • Reunión Interna do GIPCE

As Xefas de Garda son unha peza clave na xestión das emerxencias que chegan ao Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. O actual grupo de gardas está composto por 16 psicólogas do grupo de intervención GI-112 cunha longa traxectoria de formación específica e experiencia.

 • Grupo de Xefas de Garda do GIPCE
 • Grupo de Xefas de Garda do GIPCE
 • Grupo de Xefas de Garda do GIPCE

O pasado 23 de decembro, o Grupo de Intervención Psicolóxica de Catástrofes e Emerxencias (GIPCE)  do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia impartiu unha sesión formativa sobre o traballo que se realiza nas emerxencias para os alumnos e alumnas do Máster Universitario de Psicoloxía, especialidade Intervención Social e Comunitaria, da Universidade de Santiago de Compostela.

O 12 de novembro o Grupo de Apoio a Intervinientes (GAI) do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) impartiu unha xornada sobre ferramentas alineadas cos valores de intervención do GIPCE que resultan de utilidade para o desempeño da nosa labor coma profesionais das emerxencias.

 • Xornada de coidado grupal GIPCE
 • Xornada de coidado grupal GIPCE
 • Xornada de coidado grupal GIPCE

Nos 25 anos de historia do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia realizáronse máis de 40 intervencións en centros educativos, por iso quixemos compartir a nosa experiencia participando nas I Xornadas Galegas de Psicoloxía Educativa "Psicoloxía Educativa, sempre emocionando" que se celebraron na Facultade de Psicoloxía

 • I Xornadas Galegas de Psicoloxía Educativa
 • I Xornadas Galegas de Psicoloxía Educativa

Páxinas