Documentación

Tríptico de presentación do GIPCE [ver pdf]

Guía de autoaxuda para persoas afectadas por situacións críticas (versión en galego, castelán, inglés e ucraniano)  [ver pdfs]

Protocolo de activación Xefes/as de Garda [ver pdf]

Protocolo de escenarios primarios [ver pdf]

Protocolo de mobilización GIPCES intervenientes [ver pdf]

Protocolo de tanatorios e identificación de cadáveres [ver pdf]

Protocolo para intervención en centros de acollida [ver pdf]

Circular Especial do GIPCE - galego [ver pdf]

Circular Especial do GIPCE - castelán [ver pdf]

Protocolo de actuación en centros educativos (versión galego)  [ver pdf]

Protocolo de actuación en centros educativos (versión castelán) [ver pdf]

Artigo na revista Psicosocial&Emerxencias sobre a intervención do GIPCE no accidente do Alvia:
Parte 1
[accede ao artigo]
Parte 2 [accede ao artigo] 

Artigo na revista Psicosocial&Emerxencias sobre a intervención do GIPCE no accidente do Alvia "Comunicación de achado de novos restos humanos despois do funeral" [accede ao artigo]

Artigo na revista "Cuadernos de crisis" sobre a intervención do GIPCE no accidente do Alvia: Boas prácticas e leccións aprendidas  [ver pdf]

Artigo na revista "Cuadernos de crisis" sobre a intervención do GIPCE no accidente do Alvia: Comunicación de malas novas [ver pdf]

Guías de autocoidado para intervenientes en situacións críticas (versión en galego, castelán, inglés e ucraniano) [ver pdfs]

Artigo da Revista Mosaico Nº 62 de novembro de 2015 "Reflexións sobre a intervención psicolóxica en situacións de crise". [ver pdf]

Artigo da Revista Mosaico Nº 62 de novembro de 2015 "Mediación en emerxencias e catástrofes".
[ver pdf]

Artigo de Revista Mosaico Nº 62 de novembro de 2015 "Atención psicolóxica ás familias no accidente de Angrois". [ver pdf]

Artigo na Revista Eduga, revista galega do ensino "A comunicación de malas novas e o proceso de dó". Xuño 2016
[accede á web]

Artigo na Revista Eduga, revista galega do ensino "Xestión do impacto psicolóxico en situacións críticas nos centros educativos" [accede á web]  

Protocolo de activación do GIPCE [ver pdf]

Publicacións do COPG útiles para a emerxencia sanitaria [accede á web]

Video "Cápsula informativa GAI" [accede á web]

Video "Misión, visión e valores" [accede á web]

Caderno de Ruta de Intervención [accede ao pdf]

Guía de recomendacións de  boas prácticas en intervención psicolóxica en emerxencias [accede ao pdf]