Actividades

A Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Manipulación psicolóxica en tempos de pandemia: contextos, grupos e estratexias para a dominación”,  que se celebrará os días 19 e 26 de novembro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom.  

O curso pretende adquirir coñecementos sobre os diversos contextos e estratexias manipulativas, con parte do foco na situación de pandemia e desde unha aproximación dos grupos abusivos ou seitas coercitivas e aprender a detectar os patróns ou pautas manipulativas postas en marcha en distintos ámbitos. 

O último día de inscrición é o 10 de novembro de 2021.

Programa e boletín