Actividades

A Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG organiza o obradoiro “Da violencia sexual ás drogas facilitadoras de delitos contra a liberdade sexual: submisión química vs. vulnerabilidade química”, que se celebrará a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG e de Zoom os días 26 de marzo e 9 de abril de 2021.

Os obxectivos principais do curso son proporcionar unha visión psico-xurídica dos delitos cometidos baixo o estado de submisión química ou vulnerabilidade química; dar a coñecer as diferentes substancias máis utilizadas como drogas facilitadoras de asalto sexual (DFAS); examinar os comportamentos máis característicos da vítima e do agresor nos delitos de submisión e vulnerabilidade química; definir pautas de actuación na primeira entrevista coa vítima; e establecer un protocolo de actuación ante posibles casos de submisión/ vulnerabilidade química.

O último día de inscrición é o 16 de marzo de 2021.

Programa e boletín