Grupo de Tráfico e da Seguridade

Coordina a información: Eva Muíño Gómez

Membros da Coordinadora do Grupo de Tráfico e da Seguridade
O día 1 de decembro de 2006 a Xunta de Goberno aproba a creación da Comisión de Tráfico e da Seguridade formada polos/as seguintes colexiados/as:

Eva Muíño Gómez, Coordinadora
Mª Jesús Sánchez Peteiro
Pilar Casal Devesa
Rosa Mª Domínguez Cameán
María Mariño Barca
Alejandro González Piñeiro 
Diego Antelo Guerra

Adriana Rodríguez Crespo

Obxectivos:
O Grupo de Tráfico e da Seguridade do COPG quere potenciar o desenvolvemento científico, técnico e profesional do Psicólogo e Psicóloga no ámbito da Psicoloxía do Tráfico e da Seguridade; promover a cooperación, intercambio e experiencia profesional entre os membros do grupo, outras seccións e demais colexios; elaborar programas e protocolos de actuación; propiciar a proxección pública da profesión e establecer obxectivos comúns con responsables académicos e outras institucións; promover actividades de interese relacionadas co tráfico e a seguridade (conferencias, cursos, xornadas…)

Regulamento de Réxime Interno do Grupo de Tráfico e Seguridade [ver pdf]

Solicitude e compromiso de aceptación [ver pdf]

Solicitude de incorporación no Grupo a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Solicitude de baixa no Grupo a través da sede elecrónica [accede ao enlace]