Grupo de Tráfico e da Seguridade

Coordina a información: Eva Muíño Gómez

Membros da Coordinadora do Grupo de Tráfico e da Seguridade
O día 1 de decembro de 2006 a Xunta de Goberno aproba a creación da Comisión de Tráfico e da Seguridade formada polos/as seguintes colexiados/as:

Eva Muíño Gómez, Coordinadora
Mª Jesús Sánchez Peteiro
Pilar Casal Devesa
Rosa Mª Domínguez Cameán
María Mariño Barca
Alejandro González Piñeiro 
Adriana Rodríguez Crespo
Marta García Veiga
Fernando Piñeiro Mansilla

Obxectivos:
O Grupo de Tráfico e da Seguridade do COPG quere potenciar o desenvolvemento científico, técnico e profesional do Psicólogo e Psicóloga no ámbito da Psicoloxía do Tráfico e da Seguridade; promover a cooperación, intercambio e experiencia profesional entre os membros do grupo, outras seccións e demais colexios; elaborar programas e protocolos de actuación; propiciar a proxección pública da profesión e establecer obxectivos comúns con responsables académicos e outras institucións; promover actividades de interese relacionadas co tráfico e a seguridade (conferencias, cursos, xornadas…)

Regulamento de Réxime Interno do Grupo de Tráfico e Seguridade [ver pdf]

Solicitude e compromiso de aceptación [ver pdf]

Solicitude de incorporación no Grupo a través da sede elecrónica [accede ao enlace]

Solicitude de baixa no Grupo a través da sede elecrónica [accede ao enlace]