Formación

O Grupo de Traballo “Trauma e EMDR” da Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG organiza a mesa redonda “Trauma e saúde mental desde a óptica EMDR”, que se celebrará o día 22 de outubro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom. 

A mesa redonda  pretende dar a coñecer a influencia do trauma en saúde mental, así como ofrecer unha visión científica e actualizada da intervención terapéutica con EMDR e algunha vía de aplicación da mesma, no contexto hospitalario. Ademais da presentación do grupo de traballo.

O último día de inscrición é o 15 de outubro de 2021.

Programa (ver pdf)

Boletín (ver pdf)

O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso Intervención Psicolóxica en Emerxencias para Centros Educativos”,  que se celebrará o día 30 de outubro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom.

O curso pretende adquirir coñecementos para intervención psicolóxica nos centros educativos, ante as situacións de emerxencia e incidentes críticos que poden xurdir dadas as súas propias características.

O último día de inscrición é o 20 de outubro de 2021.

Programa e boletín

 

A Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o curso Aproximación á discapacidade intelectual ou do desenvolvemento”, que se celebrará os días 15 e 16 de outubro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom. As credenciais de acceso serán enviadas xunto coa confirmación de admisión á formación.   

O curso  pretende adquirir a formación teórica e práctica sobre as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en canto aos dereitos de igualdade, educación, autonomía, decisión, desenvolvemento persoal e participación na comunidade. 

 O último día de inscrición é o 8 de outubro de 2021.

Programa e boletín

O Grupo de envellecemento da Sección de Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Soidade en persoas maiores”,  que se celebrará os días 16 e 23 de outubro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom.  

O curso pretende que as persoas asistentes poidan comprender que é a soidade, analizar a evidencia empírica existente sobre a soidade e variables psicolóxicas, sociais e de saúde, profundar nas estratexias de afrontamento, coñecer os principais métodos e probas para a avaliación da soidade e factores de risco asociados, estudar distintas intervencións en soidade, analizar a súa eficacia e eficiencia e análise de casos.

 O último día de inscrición é o 11 de outubro de 2021.

Programa e boletín

A Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organiza o Curso “Manipulación psicolóxica en tempos de pandemia: contextos, grupos e estratexias para a dominación”,  que se celebrará os días 19 e 26 de novembro de 2021 a través da plataforma de teleformación Moodle do COPG (www.copgalicia.eu) e Zoom.  

O curso pretende adquirir coñecementos sobre os diversos contextos e estratexias manipulativas, con parte do foco na situación de pandemia e desde unha aproximación dos grupos abusivos ou seitas coercitivas e aprender a detectar os patróns ou pautas manipulativas postas en marcha en distintos ámbitos. 

O último día de inscrición é o 10 de novembro de 2021.

Programa e boletín