AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Formación

Nas últimas décadas o terrorismo global converteuse nun de los principais temores da sociedade internacional, a través da ameaza yihadista. Este fenómeno é un dos máis difíciles de conter, debido á súa rápida proliferación ao longo do planeta, sen atender a fronteiras de calquera natureza.

A Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG o curso “Terrorismo e crise: Análise desde unha perspectiva psicolóxica e xurídica” co obxectivo de dotar ao alumnado de coñecementos, ferramentas e aptitudes cos que entender mellor as circunstancias que engloban a temática obxecto de estudo.

Esta actividade formativa celebrarase na Facultade de Psicoloxía da USC (Campus Vida - Rúa de Xosé Mª Suárez Núñez, s/n. – 15782 Santiago de Compostela) os días 10 e 11 de novembro e 16 de decembro.

O último día de inscrición é o 5 de novembro de 2017.

Programa [ ver pdf ]

Os vindeiros días 16, 17 e 18 de novembro de 2017, celebraranse en Betanzos (A Coruña), as XXII Xornadas da Sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, co título “Mal de moitos, tarefa de todos. Unha ollada ao estrés dende o comunitario”. O obxectivo destas xornadas será xuntar ao maior número posible de profesionais da saúde, invitando a reflexionar sobre como ven afectando o momento cultural, político, económico e social que atravesamos á saúde mental das persoas. 

A temática proposta para as xornadas deste ano foi o estrés. O estrés defínese como a resposta de un corpo a algún tipo de demanda, por iso non entendemos o mesmo sen ter en conta o contexto no que nos vemos inmersos, isto é, as demandas ás que estamos expostos nestes tempos que vivimos. 

De un tempo para aquí, os que traballamos no eido da clínica, vimos observando que moitos dos problemas que traen os pacientes á consulta, non se resolven especificamente con psicofármacos ou con psicoterapia, se non que son resultado dun modelo concreto de organización comunitario: políticas económicas e sociais, reparto de roles (feminino/masculino) e xestión de recursos. Todo isto ten como resultado historias de vida afectadas polo estrés con importantes repercusións na saúde, cuxa cura depende máis do social que do sanitario. Desde a nosa perspectiva cremos que é tarefa de todas e de todos solventar esta situación. Con este obxectivo organizamos estas xornadas, onde faremos especial mención á situación social e institucional que atravesamos, ó papel da muller na sociedade actual e aos colectivos especialmente vulnerables e afectados como son a infancia, as persoas sen teito e as persoas con trastorno mental.

Trataremos así de afondar no coñecemento dos efectos da realidade social na saúde mental na procura de abordaxes alternativas dende unha perspectiva multidisciplinar.

Programa: [ver pdf]

 

 

O Grupo de Tráfico e Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, organiza o "I Curso teórico-práctico ”, que se celebrará o vindeiro sábado 18 de novembro de 2017, no Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, en horario de 9.00 a 13.30 e de 16.00 a 20.30 horas.

O último día de inscrición é o 8 de novembro de 2017.

Tamén informamos que nesta Sesión Formativa podes optar as prazas gratuítas para colexiados e colexiadas en situación de desemprego. Podes ver as bases no seguinte enlace: https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axudas_formacion_para_colexiados_e_colexiadas.pdf

 Boletín [ver pdf]

A Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG organiza unha “Sesión Informativa da Sección de Psicoloxía da Intervención Social” para o sábado 18 de novembro de 2017.

A Sesión Informativa pretende introducir no contexto dos Servizos Sociais en xeral e con persoas maiores en particular. Tamén dar a coñecer a organización Psicoloxía Sen Fronteiras (PSF) e o papel que esta desempeña.

Esta actividade informativa celebrarase na Sala 2 do Centro Sociocultural de Santa Marta (Rúa Antonio Rama Seoane, 6 | 15706 Santiago de Compostela).

O último día de inscrición é o 15 de novembro de 2017.

Acceder ao programa [ ver pdf ]

A Sección de Psicoloxía e Saúde do COPG organiza para os días 1 e 2 de decembro de 2017 o curso “Introdución á avaliación e intervención neuropsicolóxica en persoas adultas con trastorno do desenvolvemento intelectual”.

O curso, dirixido preferentemente a profesionais con experiencia previa na temática do curso, pretende ser unha introdución -con coñecementos actualizados- aos trastornos do desenvolvemento intelectual e as estratexias de intervención en persoas adultas. Os asistentes adquirirán coñecementos prácticos sobre o desenvolvemento, adaptación e validación de probas neuropsicolóxicas aplicadas a esta poboación, a avaliación neuropsicolóxica especifica e unha introdución sobre os programas de intervención.

Esta actividade formativa celebrarase no salón de actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (Rúa Espiñeira, 10 - baixo | 15706 Santiago de Compostela).

O último día de inscrición é o 21 de novembro de 2017.

Acceso ao programa [ ver pdf ]