Novo formato da Circular Informativa do COPG

Edita: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Autor: 
Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia
Data: 
4/2022
A Circular Informativa do COPG muda a unha publicación online. Co obxectivo de mellorar a comunicación cos colexiados e colexiadas, e tamén coa sociedade, a Circular Informativa do Colexio, con case 300 números publicados, dá un salto á rede nunha publicación electrónica.

Esta transformación permitirá achegar unha información permanentemente actualizada, visualmente atractiva e con todas as posibilidades que ofrece a linguaxe multimedia.

Periodicamente, as persoas colexiadas do COPG continuarán a recibir un newsletter cunha escolla dos contidos publicados na web circular.copgalicia.gal. Así mesmo, se desexas facer algunha suxestión de mellora podes comunicárnolo a copgalicia@copgalicia.gal.

Acceso á Circular Informativa do COPG