Externas

Podes consultar toda a formación dos outros Colexios Profesionais de Psicoloxía de España no seguinte enlace [accede aqui]

O Consejo General de la Psicología de España ten en marcha un Programa de Formación Continuada a Distancia (FOCAD) coa finalidade de promover a actualización científico-profesional dos psicólogos e psicólogas colexiadas en diferentes campos da intervención psicolóxica.

Dito programa consiste no estudo e avaliación de diversos coñecementos, de diversos materiais educativos elaborados por prestixiosos/as psicólogos/as académicos/as e profesionais. Os/As psicologos/as que superen dita avaliación obterán o correspondente certificado de 20 horas (2 créditos).

Co obxectivo de que os/as novos/as colexiados/as poidan acceder ás anteriores edicións do FOCAD, ofrecese progresivamente os cursos das 50 edicións realizadas ao longo destos 15 anos, revisadas e actualizadas. 

A continuación presentase a 51ª Edición (abril-xuño 2023) cos materiais que se poden descargar e imprimir para o seu estudo, a través da páxina web oficial do FOCAD, mediante clave personalizada (número de colexiado/a e NIF persoal).

Temas:
- Conceptualización e pautas para o abordaxe clínico da conduta suicida.
- O día despois da alta competición: a retirada deportiva.
- Tecnoloxía,redes e adolescencia: Riscos e actuacións específicas.
- A psicoloxía do tráfico e a seguridade na nova mobilidade.

Segundas edicións FOCAD:
Co obxectivo de que os/as novos/as colexiados/as poidan acceder as anteriores edicións do FOCAD, ofrécense 5 cursos de edicións anteriores realizadas ao loongo de anos pasados, revisada e actualizadas.

Desde o 17 de abril ao 2 de xullo de 2023 poderase contestar aos cuestonarios de avaliación e, unha vez superado, recibir a correspondente certificación. Os cursos son:
- Perda e dó perinatal.
- Intervención telepsicoloxica: A práctica.
- O papel do/a psicólogo/a no acollemento residencial terapéutico.

FOCAD para Divisions:
Desde o 10 de aneiro ata o 31 de decembro de 2023, podes acceder aos cursos do FOCAD específicos para os membros adscritos das Divisións. Lembra que só terán acceso aos cursos da División á que pertenzas. Quen desexe realizar aos cursos do FOCAD para as Divisións terá que solicitar, de maneira gratuíta, a súa incorporación ás mesmas.

Accede ao FOCAD

Data: 9 e 10 de xuño de 2023.
Lugar: online
Docente: Arun Mansukhani
Organiza e informa:  Colegio Oficial de la Psicología de Ceuta
Salud Tejero, 16
Vivero de Emrpesas. Oficina 5
51001 Ceuta
Tfno.: 856 208 001
E-mail. copceuta@telefonica.net
Web: www.copceuta.org

Máis información

Data: 17 de xuño de 2023.
Lugar: Online
Organiza e informa: Asociación Iberoamericana de Psicotramua (AIBAPT), en colaboración con Estrés Postraumático PTSD Center, Trauma Clinic e ALECES.
Secretaría técnica:
PTSD Center Portugal
Teléfono: +(351) 925 049 460
E-mail: ptsdcenterport@gmail.com 

Data: 22 de xuño de 2023.
Lugar: Vigo
Relatora: María Benito Sicilia
Organiza e informa: Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra Malos Tratos de Vigo.
Teléfono: 986 222 328
E-mail: redemediadoras@gmail.com 

Máis información

Datas: do 23 de xuño ao 14 de xullo de 2023
Lugar: Online
Organiza e informa: Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental
Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C
41005 Sevilla
Tfno.: 955 540 017
E-mail: servicioscentrales@copao.es
Web: www.copao.es 

Máis información

Data: Do 26 ao 28 de xuño de 2023.
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Congreso Internacional de Psicoloxía e Educación
Secretaría Técnica: 
Alo Congress - VB Group
Numancia, 73-7º c-2
08029 Barcelona
Tfno.: 933 633 954
E-mail: secretary@cipe2023.com 

Máis información

Data: Do 10 ao 12 de xullo de 2023. (20 horas).
Lugar: Cartagena
Organiza e informa: Universidad de Murcia
Edificiio Luis Vives, 3º andar
30100 Campus de Espinardo. Murcia
Tfno.: 868 888 207 / 868 887 262 / 868 883 376/ 868 883 360/ 868 883 359
E-mail: unimar@um.es
Web: www.um.es/unimar

Máis información

Data: Curso 2023-2024. Inicioo 20 de outubro de 2023.
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Col-legi Oficial de Psicología Comunitat Valenciana
Pintor Navarro Llorens, 19-21 baixo.
46008 Valencia
Tfno.: 963540014
E-mail: copcv-form@cop.es 

Máis información