Externas

Podes consultar toda a formación dos outros Colexios Profesionais de Psicoloxía de España no seguinte enlace [accede aqui]

Data: Do 6 de outubro de 2023 ao 20 de decembro de 2024.
Lugar: modalidade semipresencial.  500 horas en total: Contido teórico online (295 horas), actividades prácticas de reforzo do aprendizaxe online (75 horas), contido práctico presencial (40 horas) e traballo fin de máster (90 horas).
Organiza e informa: Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
Cuesta de San Vicente,  4-5º andar
28008 Madrid.
Tfno.: 915 419 999
Web: www.copmadrid.org

Máis información

O Consejo General de la Psicología de España ten en marcha un Programa de Formación Continuada a Distancia (FOCAD) coa finalidade de promover a actualización científico-profesional dos psicólogos e psicólogas colexiadas en diferentes campos da intervención psicolóxica (Psicoloxía Clínica e da Saúde, Psicoloxía Educativa, Psicoloxía do Traballo, as Organizacións e os Recursos Humanos, Psicoloxía da Intervención Social, Psicoloxía da Actividade Física o Deporte, Psicoloxía Xurídica, Psicoloxía do Tráfico e da Seguridade, etc.).

Dito programa consiste no estudo e avaliación de diversos coñecementos, de diversos materiais educativos elaborados por prestixiosos/as psicólogos/as académicos/as e profesionais. Os/As psicologos/as que superen dita avaliación obterán o correspondente certificado de 20 horas (2 créditos).

Co obxectivo de que os/as novos/as colexiados/as poidan acceder ás anteriores edicións do FOCAD, ofrecese progresivamente os cursos das 52 edicións realizadas ao longo destos 16 anos, revisadas e actualizadas. Se xa fixeches a primeira edición destes cursos, e o desexas, podes realizar tamén a 2ª edición actualizada.

A continuación presentase a 53ª Edición (xaneiro-marzo 2024) cos materiais que se poden descargar e imprimir para o seu estudo, a través da páxina web oficial do FOCAD, mediante clave personalizada (número de colexiado/a e NIF persoal).

Desde o 16 de xaneiro ata o 31 de marzo de 2024 poderás contestar os cuestionarios de avaliación e, unha vez superado, recibir a correspondente certificación.

Os cursos nesta nova edición son: 
- A conduta suicida. Intervención no ámbito educativo. 
- Psicoloxía do traballo e o impacto na transformación dixital das organizacións. 

Segundas edicións FOCAD:
Co obxectivo de que os/as novos/as colexiados/as poidan acceder as anteriores edicións do FOCAD, ofrécense varios cursos de edicións realizadas ao longo de anos anteriores, revisadas e actualizadas.

Dende o 16 de xaneiro ata o 31 de marzo de 2024 poderase contestar aos cuestonarios de avaliación e, unha vez superado, recibir a correspondente certificación.

Os cursos son:
-Influencia das emocións na aprendizaxe e crecemento persoal. 2ª edición actualizada

-Psicoloxía do deporte: rendimento, lesións deportivas e "galaxia de factores influíntes". 2ª edición actualizada

-Fundamentos de parentalidad positiva. 2ª Edición actualizada

-A mediación interxeracional en conflitos familiares e estratexias e técnicas de intervención. 2ª Edición actualizada

Accede ao FOCAD

Data: Curso 2023-2024. Inicioo 20 de outubro de 2023.
Lugar: Valencia
Organiza e informa: Col-legi Oficial de Psicología Comunitat Valenciana
Pintor Navarro Llorens, 19-21 baixo.
46008 Valencia
Tfno.: 963540014
E-mail: copcv-form@cop.es 

Máis información

Datas: Do 20 de outubro de 2023 ao 8 de xuño de 2024.
Lugar: Online.
Organiza e informa: Universidad Pablo de Olavide coa colaboración do Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental ye o Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.

Máis información

Data: setembro de 2023 ata xullo de 2024.
Lugar: Santiago de Compostela.
Organiza e informa: Unidade Venres Clínicos - Servicio de Psicoloxía da USC
Teléfono: 881813918
Correo electrónico: unidade.venres.clinicos@usc.es
Dirección: Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus
Vida. 15782 Santiago de Compostela

Máis información

Datas: febreiro e maio do 2024.
Lugar/Modalidade: Presencial.
Organiza e informa: Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) 
(Sede central) Félix Estrada Catoira 3, Bajo y Dcha
15007, A Coruña.
Tfno.:981 16 93 36
E-mail:
lsecursos@faxpg.es 

(link sends e-mai

Máis información 

Datas: do 6 de febreiro ao 22 de maio de 2024.
Lugar: Online.
Docente: Héctor Rivero García. Jesús Delgado Baena. José Luis Corrionero. Javier Moya Castilla. Francisco Fernández Serra. Guillermo Fouce Fernández. Elizabet Padial García. Moisés Rubio Rosendo. María Burgos Sánchez. Óscar Toro-Peña. Luis García Villameriel. Jesús Manuel Maya Segura. Carmen Rodríguez Vázquez. Esteban Sánchez Moreno. Marian Pascual Recalde. Olga Pozo Teba. Mar Correa García. Francisco J. Santolaya Soriano. Francisco J. Medina Díaz. Daniel Holgado Ramos.
Organiza e informa: Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental e a súa fundación para a Formación y la Práctica de la Psicología (FUNCOP)
Tfno.:  955 54 00 18   
 E-mail: servicioscentrales@copao.es

Máis información

Data: 12 de marzo de 2024.
Modalidade: Online
Organiza e informa: Asociación de Traballadores Autónomos (ATA), 

Máis información

Data: 13 de abril de 2024.
Modalidade e lugar: Presencial no Hotel Junquera, Calle Uruguay 19,21 (Vigo).
Organiza e informa: Coordinadora da área de Psicoloxía do Centro Suma, Nuria Salgado Sánchez (G-05520). 
Teléfono: 650 569 606
Correo electrónico: info@sumavigo.com(link sends e-mail)

Máis información

Data: do 18 ao 20 de abril de 2024.
Lugar: Universidade de Deusto. Auditorio centenario.
Organiza e informa: Asociación de Psicología Forense de la Administración de Justicia, o Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia e a Universidade de Deusto.
Correo electrónico: comunicacion.bizkaia@cop.es(link sends e-mail)
Dirección: 
Universidade de Deusto. Avenida de las Universidades 24. 48007 Bilbao.

Máis información

Data: do 23 ao 26 de abril de 2024.
Lugar: Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
Organiza e informa: CEP-PIE (www.cep-pie.org)

Máis información

Data: do 15 ao 18 de outubre de 2024.
Lugar: Hotel Abades Nevada Palace, Granada.
Organiza e informa: APICSA (Asociación Psicológica Iberoamericana de Clínica y Salud)
Correo electrónico: apicsacongreso@msn.com(link sends e-mail)
Dirección: Calle de la Sultana, 3.
18008, Granada

Máis información