Premios e Becas externas ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

VI Concurso de Fotografía Solidaria: Psicoloxía e Cooperación

O Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental e a súa Fundación para a formación e a práctica da Psicoloxía (FUNCOP) organizan o VI Concurso de Fotografía Solidaria: Psicoloxía e Cooperación co obxectivo de dar a coñecer a situación e condicións da vida da poboación de paises en vías de desenvolvemente e facelas visibles a través da fotografía, co obxectivo de sensibilizar, xerar conciencia crítica e promover a cooperación ao desenvolvemento na nosa sociedade.

O prazo de presentación remata o 31 de marzo de 2023.

Podes acceder as bases do concurso aquí.


 II Premios Sanidade Circular

Desde Sanidad Responsable convocan a segunda edición dos Premios Sanidad Circular. Trátase de un premio de interese para o colectivo dado que o propósito é avanzar nas mellores prácticas en sanidade e en particular, neste caso, na sostenibilidade. Ten como obxecto a investigación e difusión das mellores prácticas en torno á economia circular en sanidade buscando deste modo e dentro da súa misión propia un desenvolvemento dentro de todo o colectivo dunha maior conciencia medioambiental e de aproveitamento racional dos recursos.

O premio concederase á mellor idea, relacionada coa economía circular no ámbito sanitario. Valoraranse ideas que teñan un potencial de implementación claro, e especialmente aquelas que poidan ser de aplicación para un maior número de profesionais sanitarios, tanto por custe como por complexidade do proxecto. Cada participante poderá presentar unha única candidatura. Poderá ser beneficiario do premio calquera persoa física, maior de idade, profesional sanitario ou vinculado á sanidade en calquera das súas formas así como estudantes de calquera das ramas sanitarias.

O prazo de presentación remata o 30 de xuño de 2023.

Máis información


 II Edición do Premio a traballos fin de grao e traballos fin de máster para a mellora da calidade de vida nas persoas maiores.

Desde a Cátedra Institucional Cruz Roja USC para a mellora da calidade de vida das persoas maiores convoca para o curso 2022/2023 a II Edición do Premio a traballos fin de grao e traballos fin de máster para a mellora da calidade de vida nas persoas maiores.

Estos premios estan destidanos ao estudantado que teña defendido o Traballo Fin de Grao (TFG) ao u Traballo Fin de Máster (TFM) en Universidades públicas españolas no curso académico 2022/2023 no que se estuden ou analicen aspectos relacionados coa calidade de vida ou benestar das persoas adultas maiores, e que se defendesen ante unha comisión de avaliación acadando unha cualificación mínima de 8 puntos.

Outorgarase un premio de 300 euros para TFG e de 500 euros para TFM, ademais de diploma acreditativo de accésit honorífico aos TFG e TFM que acaden a puntuación inmediatamente anterior á obtido polo traballo gañadro en cada modalidade.

O prazo de presentación remata o 9 de outubro de 2023.

Máis información