Premios e Becas externas ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia

31ª Edición Premios de Psicología "Rafael Burgaleta"

O Colexio Oficial da Psicoloxía de Madrid convocou a trixésima primeira edición do Premio de Psicoloxía “Rafael Burgaleta”. Nesta edición do Premio pódense presentar tanto os traballos que aborden as áreas aplicadas da Psicoloxía, como os traballos de Psicoloxía básica (procesos cognitivos, neurociencia…) onde se resalten as potenciais aplicacións dos resultados.

Bases da XXXI Edición dos Premios de Psicoloxía "Rafael Burgaleta".

 

 

III Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais

No marco do Plan de Acción Social de Servizos Sociais, e das actuacións en materia de servizos sociais para o ano 2023,  a Sección de Servizos Sociais da Deputación da Coruña convoca o  "III Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais”

Este premio busca recoñecer e premiar o traballo realizado por entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa actividade na provincia da Coruña e que a xuízo desta administración destaquen pola súa labor en defensa dos dereitos da cidadanía e a favor dos grupos máis vulnerables, promovendo un maior benestar social das persoas, grupos e comunidades.

As entidades participantes deberán de desenvolver a súa actividade nalgunha das seguintes áreas:

a) Área de familia, infancia e mocidade.

b) Área de persoas con diversidade funcional.

c) Área de persoas maiores.

d) Área de minorías étnicas e inmigración

e) Área de drogodependencias e outros trastornos aditivos.

f) Área de persoas en situación ou risco de exclusión social.

Establécense catro premios, dotados con 10.000 € cada un deles, para cada unha das seguintes modalidades:

- PROXECTOS: Concederanse tres premios en metálico de 10.000 euros cada un, aos mellores proxectos, xunto coa entrega dunha distinción simbólica e un recoñecemento público.

- TRAXECTORIA: Concederase un premio de 10.000 euros á traxectoria dunha entidade que destaque pola súa implicación en prol da mellora da vida das persoas.

As Bases do premio publicáronse  no BOP núm 217 do  14 de novembro de 2023, e poden consultarse na seguinte ligazón: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/11/14/2023_0000008981.pdf

Toda a tramitación realizarase de forma telemática a través da plataforma Subtel.

O prazo para a presentación de candidaturas estará aberto ata o día: 21 de decembro de 2023 ás 14:00 horas.

 

 

 V Premio Luisa Villata 2023 a proxectos pola igualdade

Con data 21 de novembro no BOP nº 222, publícanse as bases do V Premio Luisa Villata 2023 a proxectos pola igualdade.                                                          

O premio ten como obxecto o fomento da igualdade mediante a realización de proxectos que poñan en valor o papel histórico, económico, social e cultural das mulleres e/ou contribuan de forma relevante ao avance no asentamento social da aposta pola igualdade de xénero, a loita contra a violencia de xénero, a diversidade sexual e a interseccionalidade.

Poderán presentarse todas aquelas persoas físicas ou xurídicas con sede social permanente no territorio galego e que estean legalmente constituídos no momento de facer a solicitude como profesionais inscritas/os no réxime especial de traballadoras/es autónomas/os, entidades de economía social e/ou empresas.

O prazo de presentación iníciase desde as 00:00 h do 1 de decembro e remata ás 14:00 h do 28 de decembro do 2023.

 

Enlace ao BOP das bases: https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/11/21/2023_0000009217.html

Enlace á web coas bases, cartelería e prazo.

 

 

II Edición do Premio a traballos fin de grao e traballos fin de máster para a mellora da calidade de vida nas persoas maiores.

Desde a Cátedra Institucional Cruz Roja USC para a mellora da calidade de vida das persoas maiores convoca para o curso 2022/2023 a II Edición do Premio a traballos fin de grao e traballos fin de máster para a mellora da calidade de vida nas persoas maiores.

Estos premios estan destidanos ao estudantado que teña defendido o Traballo Fin de Grao (TFG) ao u Traballo Fin de Máster (TFM) en Universidades públicas españolas no curso académico 2022/2023 no que se estuden ou analicen aspectos relacionados coa calidade de vida ou benestar das persoas adultas maiores, e que se defendesen ante unha comisión de avaliación acadando unha cualificación mínima de 8 puntos.

Outorgarase un premio de 300 euros para TFG e de 500 euros para TFM, ademais de diploma acreditativo de accésit honorífico aos TFG e TFM que acaden a puntuación inmediatamente anterior á obtido polo traballo gañadro en cada modalidade.

O prazo de presentación remata o 9 de outubro de 2023.

Máis información