Convocatoria de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo 2021-2022

No BOE do 2 de agosto de 2021 vén publicada a convocatoria de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2021-2022. O prazo de presentación de solicitudes rematao 30 de setembro de 2021.

BOE [ver pdf]

Resolución da convocatoria [ver pdf]

9/8/2021

Proclamación definitiva de resultados X. D. Psicoloxía Educativa do COPG

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Educativa, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral: 

Con data 22 de xuño de 2021, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

22/6/2021

Proclamación provisional candidatura eleccións X.D. Psicoloxía Educativa do COPG

A Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, na súa reunión do 23 de abril de 2021, unha vez examinada a documentación presentada para concorrer ás eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia,

 ACORDA 

1.- Proclamar provisionalmente como válida a candidatura presentada e que se relaciona de seguido, dado que reúne todos os requisitos esixidos: 

23/4/2021

Recomendacións do Colexio de Psicoloxía para a escolla dos agasallos de Nadal

Nestas datas do Nadal a sociedade consumista que impera hoxe obríganos a mercar cada vez máis e especialmente para os cativos e as cativas da familia, que esperan con ilusión un monte de regalos. Desde a Sección de Psicoloxía Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia gustaríanos facer unha serie de recomendacións á hora de agasallar no Nadal con acerto,  apropiadamente e sen caer no exceso.

20/12/2016

Reunión coa Consellería de Educación

A decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Mª Rosa Álvarez Prada, mantivo unha xuntanza o 16 de novembro co director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, Manuel Corredoira López, onde lle trasladamos as nosas preocupacións polas dificultades que están a xurdir coa xestión das Becas para o Alumnado con Necesidades Específicas que convoca o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte,  ao ter coñecemento de que se estaban a denegar solicitudes por estar asinadas por psicólogos e psicólogas, cando o Minister

1/12/2016