AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Actividades

O Grupo de Traballo de Envellecemento da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organizou a primeira xuntanza de psicoxerontólogos e psicoxerontólogas de Galicia, co título “O papel da psicoxerontoloxía nos dispositivos de atención a persoas maiores: dificultades na práctica diaria”.

Os obxectivos desta xuntanza son dous. Por unha parte, preténdese crear un espazo onde os psicólogos e psicólogas que traballen no ámbito da terceira idade poidan compartir experiencias e dificultades na atención directa cos usuarios e usuarias. Por outra parte, queremos crear unha rede profesional de apoio que se reúna periodicamente para traballar sobre temas de interese común, como por exemplo:

  • As funcións do psicoxerontólogo e psicoxerontóloga nos equipos interdisciplinares.
  • Manexo dos problemas de conduta dos usuarios e usuarias.
  • A adecuación do espazo de traballo.
  • A elaboración do material de traballo.
  • A infantilización como maltrato ao maior. Boas prácticas de traballo segundo o modelo AICP.

Esta xuntanza foi guiada por Pedro Santamaría Gargamala e Olivia Losada Díaz, membros do Grupo de Traballo de Envellecemento da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia etivo lugar o pasado sábado 17 de xuño de 2017 no Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

 

O Grupo de Traballo en Psicoloxía do Envellecemento da Sección de Psicoloxía da Intervención  Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia está a organizar a 2ª Xuntanza de Psicoxerontoloxía de Galicia, co título “Facendo camiño en Psicoxerontoloxía: consensos básicos sobre avaliación”.

Os obxectivos continúan na mesma liña que na anterior ocasión. Por unha parte, preténdese crear un espazo onde os psicólogos e psicólogas que traballen no ámbito da terceira idade poidan compartir experiencias e dificultades na atención directa cos usuarios e usuarias. Por outra parte, queremos crear unha rede profesional de apoio que se reúna periodicamente para traballar sobre temas de interese común, como por exemplo: 

1. As funcións do psicoxerontólogo e psicoxerontóloga nos equipos interdisciplinares.
2. A avaliación psicoxerontolóxica.
3. Manexo dos problemas de conduta dos usuarios e usuarias.
4. A elaboración do material de traballo.
5. Boas prácticas de traballo segundo o modelo AICP. 

Ademais, faremos unha posta en común dos materiais elaborados polos “equipos de traballo” formados na primeira xuntanza e proposta de continuidade das liñas de traballo mais interesantes para os asistentes. 

Esta xuntanza estará guiada polos membros do Grupo de Traballo de Envellecemento da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Terá lugar o vindeiro sábado 30 de Setembro de 2017 no Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

Será necesaria a inscrición previa das persoas colexiadas interesadas. Para inscribirte deberás enviar un correo electrónico ao COPG (copgalicia@copgalicia.gal) cos teus datos persoais ata o luns 25 de Setembro.