AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Actividades

O Grupo de Traballo de Envellecemento da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia organizou a primeira xuntanza de psicoxerontólogos e psicoxerontólogas de Galicia, co título “O papel da psicoxerontoloxía nos dispositivos de atención a persoas maiores: dificultades na práctica diaria”.

Os obxectivos desta xuntanza son dous. Por unha parte, preténdese crear un espazo onde os psicólogos e psicólogas que traballen no ámbito da terceira idade poidan compartir experiencias e dificultades na atención directa cos usuarios e usuarias. Por outra parte, queremos crear unha rede profesional de apoio que se reúna periodicamente para traballar sobre temas de interese común, como por exemplo:

  • As funcións do psicoxerontólogo e psicoxerontóloga nos equipos interdisciplinares.
  • Manexo dos problemas de conduta dos usuarios e usuarias.
  • A adecuación do espazo de traballo.
  • A elaboración do material de traballo.
  • A infantilización como maltrato ao maior. Boas prácticas de traballo segundo o modelo AICP.

Esta xuntanza foi guiada por Pedro Santamaría Gargamala e Olivia Losada Díaz, membros do Grupo de Traballo de Envellecemento da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia etivo lugar o pasado sábado 17 de xuño de 2017 no Salón de Actos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

 

A Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG organiza unha “Sesión Informativa da Sección de Psicoloxía da Intervención Social” para o sábado 18 de novembro de 2017.

A Sesión Informativa pretende introducir no contexto dos Servizos Sociais en xeral e con persoas maiores en particular. Tamén dar a coñecer a organización Psicoloxía Sen Fronteiras (PSF) e o papel que esta desempeña.

Esta actividade informativa celebrarase na Sala 2 do Centro Sociocultural de Santa Marta (Rúa Antonio Rama Seoane, 6 | 15706 Santiago de Compostela).

O último día de inscrición é o 15 de novembro de 2017.

Acceder ao programa [ ver pdf ]