Sección de Psicoloxía e Saúde

 

Membros da Xunta Directiva da Sección
José Eduardo Rodríguez Otero, Presidente
Alicia Carballal FernándezVicepresidenta
Carlos José Losada López, Secretario
Mercedes Fernández CabanaTesoureira 
Eduardo Martínez LamosaVogal
Almudena Campos González, Vogal
María Villarino González, Vogal
Xacobe Abel Fernández García, Vogal

Obxectivos
A Sección de Psicoloxía e Saúde ten como obxectivos os expresados nos artigos 5 e 6 do Regulamento Marco do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que pretenden o desenvolvemento científico, técnico e profesional da nosa disciplina. Para conseguilo a Sección encargarase da organización anual das Xornadas Galegas de Psicoloxía e Saúde e a edición dunha publicación periódica que sirvan como instrumento de comunicación e divulgación profesional. Asemade serán obxectivos desta Sección a organización de cursos e a difusión de información de interese relacionada co seu ámbito. Prestará apoio á creación de grupos de traballo entre os seus membros e fará un seguimento e avaliación dos programas de formación e dos dispositivos asistenciais, velando pola calidade e rigor da práctica profesional dos/as psicólogos/as no ámbito sanitario.

Requisitos
Segundo se recolle no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía e Saúde (modificado o 10 de decembro de 2013), no seu artigo 3 indícase o seguinte:

1. Para ser membro da Sección acreditarase o desempeño profesional no campo da Psicoloxía vinculada á saúde, ben sexa na súa dimensión docente, investigadora ou clínico-aplicada, ou ben a formación especializada na mesma a través de sistemas acreditados.

2. A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentado a solicitude provista ao efecto á que engadirá a documentación certificativa da condición provista no artigo anterior.

Solicitude [ver pdf]

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Psicoloxía e Saúde [ver pdf]

División de Psicoloxía Clínica e da Saúde [accede á información]