AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Sección de Psicoloxía e Saúde

Membros da Xunta Directiva da Sección
José Eduardo Rodríguez Otero, Presidente
Alicia Carballal FernándezVicepresidenta
Carlos José Losada López, Secretario
Mercedes Fernández CabanaTesoureira 
María Blanco Suárez, Vogal 
Alba Fernández Revaldería, Vogal
Eduardo Martínez LamosaVogal
Almudena Campos González, Vogal

Obxectivos
A Sección de Psicoloxía e Saúde ten como obxectivos os expresados nos artigos 5 e 6 do Regulamento Marco do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que pretenden o desenvolvemento científico, técnico e profesional da nosa disciplina. Para conseguilo a Sección encargarase da organización anual das Xornadas Galegas de Psicoloxía e Saúde e a edición dunha publicación periódica que sirvan como instrumento de comunicación e divulgación profesional. Asemade serán obxectivos desta Sección a organización de cursos e a difusión de información de interese relacionada co seu ámbito. Prestará apoio á creación de grupos de traballo entre os seus membros e fará un seguimento e avaliación dos programas de formación e dos dispositivos asistenciais, velando pola calidade e rigor da práctica profesional dos/as psicólogos/as no ámbito sanitario.

Requisitos
Segundo se recolle no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía e Saúde (modificado o 10 de decembro de 2013), no seu artigo 3 indícase o seguinte:

1. Para ser membro da Sección acreditarase o desempreño profesional no campo da Psicoloxía vinculada á saúde, ben sexa na súa dimensión docente, investigadora ou clínico-aplicada, ou ben a formación especializada na mesma a través de sistemas acreditados.

2. A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentado a solicitude provista ao efecto á que engadirá a documentación certificativa da condición provista no artigo anterior.

Solicitude [ver pdf]

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Psicoloxía e Saúde [ver pdf]

División de Psicoloxía Clínica e da Saúde [accede á información]