AVISOS

O teu número de colexiación acredítate como profesional diante da sociedade: é o mellor aval para garantir que cumpres coa titulación e cos requisitos legais para exercercomo psicólogo ou psicóloga, sexa cal sexa a túa especialidade ou área de traballo. Faino público nos informes que elabores, no teu espazo de traballo, nas túas comunicacións ...

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia ten desde o pasado mes de setembro un novo enderezo de correo electrónico copgalicia@copgalicia.gal. Así integrámonos como dominio .gal, co fin de contribuír a crear unha entidade comunitaria tamén na rede. Lembra que realizamos a meirande parte das nosas comunicacións a través do correo electrónico, así que para garantir que non rematen na carpeta de SPAM, engade o noso enderezo aos teus contactos.

No conxunto do Estado español, é un requisito indispensable para o exercicio da profesión da psicoloxía estar incorporado ao Colexio Profesional correspondente. Todos os psicólogos e psicólogas que exerzan no ámbito público ou privado e baixo calquera fórmula de contratación, teñen esta obriga.

Este requisito recóllese no artigo 3.2  da Lei de Colexios Profesionais despois da reforma operada pola Lei 25/2009 (Lei Ómnibus), que mantén as obrigas vixentes.

Sección de Psicoloxía da Intervención Social


Coordina a información: Mª Jesús López Cernadas

Membros da Xunta Directiva da Sección

Mª Jesús López CernadasPresidenta
Mª Leonor Galiana CaballeroVicepresidenta
Mª Celeste Porto GómezSecretaria
José Luis Santos-Ascarza BacarizaTesoureiro
M. Elena Bastos ExpósitoVogal
M. Elena Seoane de la FuenteVogal
María Lueiro Mendoza, Vogal
Olivia Losada DíezVogal

Obxectivos:
Esta Sección ten nos seus integrantes a uns profesionais que con anterioridade a este reto, afrontaron o de sacar adiante un Grupo de Traballo, o referido a Psicoxerontoloxía. Dentro do seu cometido, realizaron labores de orientación aos colexiados e colexiadas e de organización de actividades formativas, así como unhas Xornadas, nas que se pretendía dar a coñecer o traballo da psicoloxía coas persoas maiores.

Coa fin de ampliar campos que lle son propios á Psicoloxía de Intervención Social, temos previsto dotarnos de colexiados/as asesores para que informen da situación doutras áreas, e aglutinen as inquietudes que poda haber nelas.

Un dos nosos empeños é a elaboración de posibles denominadores comúns ao traballo na Psicoloxía da Intervención Social, pero centrándonos en perspectivas de utilidade da profesión e efectividade do noso traballo.

Despréndese do anterior o afán desta candidatura de dar a coñecer a profesión a distintos proveedores de servizos, así como poñer de manifesto o valor engadido que aporta o traballo de psicólogo/a.

Preténdese potenciar a relación con outras entidades que traballan no ámbito da Intervención Social, cara a aunar esforzos e a súa vez, dotarnos doutras visións profesionais que completen a nosa.

 
Requisitos:
Para ser membro da Sección acreditarase o desempeño profesional actual na Psicoloxía da Intervención Social, ou ben a formación especializada na mesma a través de sistemas acreditados ou o desempeño profesional no pasado durante un período mínimo dun ano.

A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentando a solicitude prevista a tal efecto.

Solicitude [ver pdf]

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Psicoloxía da Intervención Social [ver pdf]

División de Psicoloxía da Invervención Social [accede á información]