Sección de Psicoloxía da Intervención Social


Coordina a información: Mª Jesús López Cernadas

Membros da Xunta Directiva da Sección

Mª Jesús López CernadasPresidenta
Mª Leonor Galiana CaballeroVicepresidenta
Mª Celeste Porto GómezSecretaria
José Luis Santos-Ascarza BacarizaTesoureiro
M. Elena Bastos ExpósitoVogal
M. Elena Seoane de la FuenteVogal
María Lueiro Mendoza, Vogal
Olivia Losada DíezVogal

Obxectivos:
Esta Sección ten nos seus integrantes a uns profesionais que con anterioridade a este reto, afrontaron o de sacar adiante un Grupo de Traballo, o referido a Psicoxerontoloxía. Dentro do seu cometido, realizaron labores de orientación aos colexiados e colexiadas e de organización de actividades formativas, así como unhas Xornadas, nas que se pretendía dar a coñecer o traballo da psicoloxía coas persoas maiores.

Coa fin de ampliar campos que lle son propios á Psicoloxía de Intervención Social, temos previsto dotarnos de colexiados/as asesores para que informen da situación doutras áreas, e aglutinen as inquietudes que poda haber nelas.

Un dos nosos empeños é a elaboración de posibles denominadores comúns ao traballo na Psicoloxía da Intervención Social, pero centrándonos en perspectivas de utilidade da profesión e efectividade do noso traballo.

Despréndese do anterior o afán desta candidatura de dar a coñecer a profesión a distintos proveedores de servizos, así como poñer de manifesto o valor engadido que aporta o traballo de psicólogo/a.

Preténdese potenciar a relación con outras entidades que traballan no ámbito da Intervención Social, cara a aunar esforzos e a súa vez, dotarnos doutras visións profesionais que completen a nosa.

 
Requisitos:
Para ser membro da Sección acreditarase o desempeño profesional actual na Psicoloxía da Intervención Social, ou ben a formación especializada na mesma a través de sistemas acreditados ou o desempeño profesional no pasado durante un período mínimo dun ano.

A solicitude de ingreso realizaraa o/a colexiado/a cumprimentando a solicitude prevista a tal efecto.

Solicitude [ver pdf]

Regulamento de Réxime Interno da Sección de Psicoloxía da Intervención Social [ver pdf]

División de Psicoloxía da Invervención Social [accede á información]