Recomendacións do Consejo General de la Psicología para o exercicio profesional da psicoloxía nos CRC ante a situación creada polo COVID-19

O Consejo General de la Psicología elaborou en días pasados un documento no que se recollen recomendacións para o exercicio profesional da psicoloxía ante a situación creada polo COVID-19.

26/3/2020

Regulamento de Réxime Interno do Grupo de Tráfico e da Seguridade do COPG

Na Xunta de Goberno do 30 de xaneiro de 2018 aprobouse o Regulamento do Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

O Grupo de Tráfico e da Seguridade do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia está formado por todos os membros colexiados e colexiadas que desenvolven a súa actividade profesional, docente ou investigadora no ámbito da prevención e intervención en pro da seguridade na mobilidade así como noutras actividades de risco para terceiros.

31/1/2018